ساخت رزومه

حداکثر اندازه فایل: ۲۵۶ مگابایت.
رزومه خود را برای کارفرمایان به صورت اختیاری برای مشاهده ارسال کنید. حداکثر اندازه پرونده: ٪s