مدیریت عملکرد چیست

به‌روزرسانی در: ۱۳۹۹-۱۰-۲۸
اینجایید:
زمان تقریبی مطالعه: ۱ دقیقه

مدیریت عملکرد فرآیندی است که اهداف کسب و کار را به اهداف فردی برای دوره‌های مشخص پیش رو تبدیل می‌کند و عملکرد اشخاص را در مقایسه با دوره‌ی قبلی ارزیابی می‌کند.

فرآیند مدیریت عملکرد شامل موارد زیر است:

 • ارزیابی مشارکت در اهداف کسب و کار و ارزش (افزوده)های ایجاد شده در دوره‌ی قبلی 
 • ایجاد تمایز در عملکرد از طریق شاخص‌های تنظیم شده
 • همسو کردن اهداف شخصی با اهداف کسب و کار برای دوره‌ی پیش‌ رو
 • ارزیابی شایستگی‌ها و ارزش‌های مورد نیاز
 • شناسایی فرصت‌هایی برای توسعه کارکنان
 • نتایج فرآیند مدیریت عملکرد را باید در تعریف مجدد از حوزه‌های کلیدی مسئولیت‌ها، اهداف فردی و نیازهای توسعه دید.

جنبه‌های کلیدی فرآیند مدیریت عملکرد عبارتند از:

 • خط‌مشی و ابزارهای مدیریت عملکرد 
 • تنظیم و ارزشیابی اهداف فردی
 • ارزیابی شایستگی‌ها و ارزش‌های ارائه شده و مورد نیاز
 • تعیین نیازهای توسعه
 • فرآیند همسوسازی افراد با برنامه‌های استراتژیک
 • پایش فرآیند و برنامه‌ریزی بهبود

Performance management

Performance management is the process that translates business objectives into individual targets for the coming defined period and evaluates the person’s performance over the previous period. The process includes:

• Evaluating contributions against business objectives and demonstrated values over the previous period

• Differentiating in performance through calibrated ratings

• Aligning personal objectives with business objectives for the coming period

• Assessing required competencies and values

• Identifying opportunities for people development

– The performance management process results in redefined key areas of responsibilities, SMART individual targets and development needs.

Key aspects of the Performance Management process are:

• Performance Management policy and tools

• Setting and evaluating individual targets

• Evaluating demonstrated and required competencies and values

• Defining development needs

• Calibration process

• Process monitoring and improvement planning

مفید بود؟
نپسندیدم ۰ ۰ از ۰ این مقاله را پسندیده‌اند
بازدید: ۱۵

گفت‌وگو