مدیر مالی

وب سایت پایا پلیمر دانا

از کران تا بی کران

مدیر مالی با تجربه حداقل ۵ سال کار مدیریتی مسلط به کلیه امور حسابداری، حسابرسی داخلی، نرم افزارهای مالی و امور و قوانین مالیاتی برای همکاری دعوت می گردد.

Tagged as: مدیر

قبل از ارسال درخواست برای این موقعیت شما باید رزومه آنلاین خود را ایجاد کنید. برای ادامه روی دکمه زیر کلیک کنید.

قبل از ارسال درخواست برای این موقعیت شما باید رزومه آنلاین خود را ایجاد کنید. برای ادامه روی دکمه زیر کلیک کنید.

تماس با ما

پایا پلیمر دانا

از کران تا بی کران

مشاغل مرتبط