جوشکار آرگون

سروهیدرولیک

استخدام نیروی ماهر جوشکاری آرگون
سن حداکثر ۴۵ سال؛

Tagged as: آرگون, جوشکار-جوشکار

مبلغ حقوق/تومان: ۴ تا ۶ میلیون

قبل از ارسال درخواست برای این موقعیت شما باید رزومه آنلاین خود را ایجاد کنید. برای ادامه روی دکمه زیر کلیک کنید.

download

قبل از ارسال درخواست برای این موقعیت شما باید رزومه آنلاین خود را ایجاد کنید. برای ادامه روی دکمه زیر کلیک کنید.

تماس با ما

سروهیدرولیک

مشاغل مرتبط