آگهی استخدام ناشناس (کور)

آگهی استخدام ناشناس (کور) چیست؟

تعریف آگهی استخدام ناشناس (کور): آگهی‌های استخدام ناشناس (کور)، آگهی‌های شغلی با اهداف کاریابی هستند که اطلاعاتی فرد آگهی دهنده را افشا نمی‌کنند. ممکن است شرکت‌ها دلایل زیادی برای ضمیمه نکردن نام خود داشته باشند، از جمله این که نخواهند خالی بودن یک موقعیت شغلی ارشد و در نتیجه “بدون سکاندار” بودن خود را علنی کنند.

ممکن است برخی از شرکت‌ها بخواهند برای افزایش بازدیدها و تعداد داوطلبان، رمز و راز پیرامون موقعیت شغلی مورد نظر خود را افزایش دهند. آگهی‌های استخدام ناشناس ممکن است با روش‌های غیرمعمول غربال کردن داوطلبان همراه باشد. مثلاٌ مسئله ریاضیاتی که داوطلبان احتمالی باید آن را حل کنند تا به صفحه آنلاین درخواست شغل هدایت شوند.

یکی از آگهی‌های معروف ناشناس در انگلستان توسط سرویس امنیتی MI5 ارسال شد و این سؤال را مطرح کرد که “گودو نمی‌آید.” همچنین این خواسته شد که آیا متقاضیان به امور جاری علاقه‌مند بوده و دارای عقل سلیم و توانایی نوشتن هستند؟ افسر سابق MI5، دیوید شای، متعاقباً تحت قانون اسرار رسمی سال ۱۹۸۹ تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، چرا که آگهی را دیده و برای آن درخواست داده بود. او در ابتدا تصور کرده که این شغل مربوط به رسانه بوده است.

در بعضی از کشورها ارسال آگهی ناشناس غیرقانونی است؛ هرچند ممکن است این ممنوعیت فقط برای انواع خاصی از تبلیغات مانند تبلیغات املاک و مستغلات املاک باشد.

Blind Job Advert

What is Blind Job Advert?

Blind Job Advert definition: Blind job ads are job adverts, for the purposes of recruitment, that do not include information that identifies who posted the advert. Companies may have many reasons for not attaching their name, such as not making it public that they have a senior job to fill and are therefore ‘rudderless.’

Other companies may want to increase the mystery and intrigue around the job appointment to increase exposure and ramp up the number of applicants. Blind job ads may be accompanied with unorthodox methods of sifting candidates e.g. a maths problem that prospective candidates need to solve in order to be directed to the online application page.

One well-known blind ad in the UK was posted by security service MI5 and posed the question ‘Godot isn’t coming.’ It also asked if applicants had an interest in current affairs, had common sense and an ability to write. Former MI5 officer David Shayler, subsequently prosecuted under the Official Secrets Act 1989, saw the advert and applied – he initially believed the job was media-related.

In some territories the posting of blind adverts is illegal although it may only be illegal for certain types of advertisements, e.g. estate agents advertising properties.