7 مسئولیت حرفه ای منابع انسانی

۷ مسئولیت حرفه‌ای منابع انسانی

در گذشته، رهبران کسب‌وکار اغلب متخصصان منابع انسانی (HR) را به عنوان متخصصانی می‌دانستند که اطمینان می‌دهند همه کارکنان از سیاست‌های سازمانی پیروی می‌کنند. نقش متخصصان منابع انسانی نیز معمولاً با وظایف اداری مانند جمع آوری، تشکیل پرونده و ذخیره اسناد مرتبط بوده و به طور سنتی در ایجاد و اجرای مقررات شرکت فعالیت می‌کنند. تا حدی به این دلیل است که نقش منابع انسانی اغلب از بخش‌های اداری یا مالی سرچشمه می‌گیرد. این منطقی است، زیرا مسئولیت‌هایی مانند حقوق و دستمزد، استخدام و مزایا در حوزه آن واحدهای تجاری قرار دارد.

امروزه، نقش اجرایی منابع انسانی در حال تغییر است تا با شیوه‌های آینده نگرتر هماهنگ شود. مدیران منابع انسانی مدرن باید با ایده‌ها و رهبری سازمان‌ها در پیشبرد اهداف شرکت همکاری کنند. علاوه بر این، مدیران منابع انسانی باید به موازات سازمان مربوطه خود رشد و تغییر کنند. این امر به ویژه حیاتی است، زیرا شرکت‌های بزرگ زیرک‌تر و مصرف کننده محور رشد می‌کنند. ۷ قسمت زیر تعدادی از مسئولیت‌های نسبتا جدیدتر مدیران منابع انسانی را در محیط کار مدرن نشان می‌دهد.

امروزه، نقش اجرایی منابع انسانی در حال تغییر است تا با شیوه‌های آینده نگرتر هماهنگ شود. مدیران منابع انسانی مدرن باید با ایده‌ها و رهبری سازمان‌ها در پیشبرد اهداف شرکت همکاری کنند. علاوه بر این، مدیران منابع انسانی باید به موازات سازمان مربوطه خود رشد و تغییر کنند.

1 8

مسئولیت ۱: مشارکت در برنامه‌ریزی و توسعه

در بازار کسب و کار مدرن، مدیران منابع انسانی به عنوان شرکای استراتژیک عمل می‌کنند. آنها در شناسایی، توسعه و اجرای اهداف شرکت مشارکت دارند. در این ظرفیت، مدیران منابع انسانی کار واحد تجاری خود را برای دستیابی به اهداف شرکت هماهنگ می‌کنند. مشارکت در برنامه‌ریزی شرکت به رهبران منابع انسانی اجازه می‌دهد تا درک عمیقی از فعالیت‌های سازمانی مورد نیاز برای کمک به رشد پایدار شرکت به دست آورند.

مشارکت در برنامه‌ریزی شرکت به رهبران منابع انسانی اجازه می‌دهد تا درک عمیقی از فعالیت های‌سازمانی مورد نیاز برای کمک به رشد پایدار شرکت به دست آورند.

2 8

مسئولیت ۲: ارائه کمک‌های شغلی به کارمندان

به طور دوره‌ای، رهبران منابع انسانی ارزیابی‌های کارکنان را انجام می‌دهند. امروزه، متخصصان منابع انسانی نقش فعالی در کمک به کارکنان برای پیشبرد شغل خود دارند. متخصصان منابع انسانی مدرن به جای درجه‌بندی ساده کارکنان بر اساس چک لیستی از امتیازات عملکرد، به کارکنان کمک می‌کنند تا زمینه های بهبود را شناسایی کرده و مراحل اقدام خاصی را توسعه دهند.

با کمک به کارکنان در توسعه شغلی، متخصصان منابع انسانی مدرن بینش عمیق‌تری نسبت به سرمایه انسانی موجود و در دسترس بودن نامزدهای داخلی برای جانشینی نقش بالقوه به دست می‌آورند. این به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در ایفای نقش‌های آینده و برآورده کردن خواسته‌های بازار آتی مزیت قابل توجهی کسب کنند.

با کمک به کارکنان در توسعه شغلی، متخصصان منابع انسانی مدرن بینش عمیق‌تری نسبت به سرمایه انسانی موجود و در دسترس بودن نامزدهای داخلی برای جانشینی نقش بالقوه به دست می‌آورند.

3 6

مسئولیت ۳: یافتن و استخدام کارکنانی که اهداف شرکت را پیش می‌برند

مدیران منابع انسانی امروزی بیشتر از ارسال آگهی و مصاحبه با نامزدهای شغلی برای پر کردن موقعیت‌های آزاد انجام می‌دهند. مدیران منابع انسانی مدرن، فاکتورهای مهمی را که برای جذب نامزدهای شغلی مناسب طراحی شده‌اند، فرموله می کنند.

در این مسئولیت، رهبران منابع انسانی تلاش می‌کنند تا شرکت‌های مربوطه خود را به عنوان محل کار بسیار مطلوب معرفی کنند. مدیران منابع انسانی اغلب با ایجاد فرهنگ مثبت و ارائه پاداش و مزایای رضایت بخش به عنوان راه‌هایی برای جذب نامزدهای کاری ایده‌آل، این نوع تحسین را برای سازمان‌ها به دست می‌آورند.

مدیران منابع انسانی مدرن، فاکتورهای مهمی را که برای جذب نامزدهای شغلی مناسب طراحی شده‌اند، فرموله می‎کنند.

4 6

مسئولیت ۴: ابتکار عمل به عنوان رهبران تغییر

رهبران منابع انسانی مدرن اغلب ابتکارات تغییر را برای سازمان خود رهبری می‌کنند. در نتیجه، مدیران منابع انسانی فعلی مهارت‌های مدیریت پروژه قوی در جعبه ابزار شرکت خود دارند. متخصصان در کمک به ذینفعان سازمانی مهارت دارند تا بین ابتکارات تغییر و نیازهای استراتژیک ارتباط برقرار کنند و مقاومت در برابر تغییر و ناآرامی کارکنان را به حداقل برسانند.

شکل دادن به فرهنگ سازمانی، مدیریت رضایت کارکنان و سنجش موفقیت ابتکارات تغییر، همگی بخشی از دامنه مسئولیت حرفه‌‎ای منابع انسانی در محیط کار مدرن است.

شکل دادن به فرهنگ سازمانی، مدیریت رضایت کارکنان و سنجش موفقیت ابتکارات تغییر، همگی بخشی از دامنه مسئولیت حرفه‌ای منابع انسانی در محیط کار مدرن است.

5 5

مسئولیت ۵: حمایت از کارکنان

مدیران منابع انسانی ضمن ایفای نقش خود به عنوان حامیان کارکنان، نقش مهمی در موفقیت سازمان‌ها دارند. در این راستا، متخصصان منابع انسانی به ایجاد محیط کاری کمک می‌کنند که در آن کارکنان احساس رضایت و انگیزه کنند.

برای ارتقای این نتیجه، رهبران منابع انسانی شیوه‌های مؤثری مانند توانمندسازی کارکنان، تعیین هدف و ارتباطات باز را به کار می‌گیرند که منجر به فرهنگ مثبتی می‌شود که باعث ارائه تجارب مصرف‌کننده بهتر توسط نیروی کار می‌شود.

مدیران منابع انسانی ضمن ایفای نقش خود به عنوان حامیان کارکنان، نقش مهمی در موفقیت سازمان‌ها دارند. در این راستا، متخصصان منابع انسانی به ایجاد محیط کاری کمک می کنند که در آن کارکنان احساس رضایت و انگیزه کنند.

6 3

مسئولیت ۶: حمایت از قربانیان خشونت خانگی

مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) پیش بینی می‌کند که خشونت خانگی می‌تواند از هر ۴ زن ۱ نفر و از هر ۷ مرد ۱ نفر را در ایالات متحده تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع به قدری رایج شده است که کارفرمایان دیگر نمی‌توانند فکر کنند که بهتر است خشونت خانگی به مقامات محلی واگذار شود. در نتیجه، متخصصان منابع انسانی امروزی کسانی را که خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند تشویق می‌کنند تا در محل کار کمک بگیرند.

برای تشویق این امر، متخصصان منابع انسانی یک فرهنگ سازمانی را ترویج می‌کنند که در آن کارکنان از نزدیک شدن به کارکنان منابع انسانی با نگرانی‌های خشونت خانگی احساس ترس یا شرم ندارند.

متخصصان منابع انسانی یک فرهنگ سازمانی را ترویج می‌کنند که در آن کارکنان از نزدیک شدن به کارکنان منابع انسانی با نگرانی‌های خشونت خانگی احساس ترس یا شرم ندارند.

7 3

مسئولیت ۷: اطمینان حاصل کنید که هیچ آزار و اذیت سایبری در محل کار وجود ندارد

به طور سنتی، ارعاب در محل کار فقط در دفتر انجام می‌شد. با این حال، امروزه اتصال اینترنت، نفوذ قلدرها را به ایستگاه های کاری و خانه‌های شخصی قربانیان گسترش می‌دهد، فعالیتی به نام آزار سایبری. کارمندان و سرپرستان می‌دانند که این می‌تواند در محل کار اتفاق بیفتد، اما مقابله با آزار سایبری اداری ممکن است چالش‌برانگیز باشد. با وجود این، مدیران منابع انسانی معاصر تلاش می‌کنند تا این نوع فعالیت منفی را در محیط کار حذف کنند.

متخصصان منابع انسانی مدرن در سازمان خود رهبر هستند. متخصصان از مأموریت، چشم انداز، ارزش‌ها و اهداف سازمانی در میان کارکنان حمایت می‌کنند و فعالیت‌های سازمانی را برای اطمینان از موفقیت ابتکارات مختلف نظارت و تنظیم می‌کنند. متخصصان منابع انسانی با مدیریت مهم‌ترین دارایی هر سازمان، یعنی افرادی که وظایف روزانه را که منجر به نتایج مولد می‌شود، انجام می‌دهند، به شرکت‌ها کمک می کنند. کار آنها به موفقیت جهانی سازمان‌هایشان کمک می‌کند.

متخصصان منابع انسانی با مدیریت مهم‌ترین دارایی هر سازمان، یعنی افرادی که وظایف روزانه را که منجر به نتایج مولد می‌شود، انجام می‌دهند، به شرکت‌ها کمک می‌کنند. کار آنها به موفقیت جهانی سازمان‌هایشان کمک می‌کند.

8

مقالات مرتبط

آموزش آنلاین-الکترونیکی- در دوران شیوع کرونا

همه­‌گیری بیماری کووید-۱۹ مردم جهان را مجبور کرده تا در همه جا از کلاس‌­های مجازی استفاده کنند. چنین بحرانی در حالی بی‌­سابقه به نظر می‌­رسد که پیش از نیز این آموزش آنلاین در شرایطی مانند بعد از زلزله و برای حفظ تداوم آموزش و یادگیری مورد استفاده قرار می­‌گرفته است.

هفت روش برتر موثر در مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی در دهه‌های گذشته به طور قابل توجهی تکامل یافته و همچنان ادامه دارد. با این حال، بهترین شیوه‌های منابع انسانی اصلی همچنان پابرجا بوده و در طول سال‌ها به عنوان دستورالعملی برای متخصصان منابع انسانی عمل کرده است. اما آنها شامل چه چیزی هستند و چرا اینقدر مهم هستند؟ در این مقاله، به هفت روش برتر برای منابع انسانی خواهیم پرداخت. اینها برای مدیریت مؤثر منابع انسانی بسیار مهم هستند.

۸ نکته برای سنجش اثربخشی آموزش آنلاین کارکنان

در جایگاه مدیر کسب‌وکار یا کسی‌ که در حوزه منابع انسانی مسئولیت دارد، اثربخشی آموزش آنلاین کارکنان اولویت و اهمیت زیادی دارد. چون آموزش کارکنان به بخش جدایی‌ناپذیر از توسعه سرمایه‌انسانی تبدیل شده و هزینه‌های زیادی برای آن صرف می‌شود.

رازهای کار تیمی عالی

نکته کلیدی برای رهبران این است: اگرچه تیم‌ها با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده‌تر روبه‌رو می‌شوند، تعداد نسبتا کمی از عوامل تأثیر بزرگی بر موفقیت آنها دارند. اگر مدیران بدانند این عوامل چیست و روی درست کردن آنها تمرکز کنند، می توانند به بازدهی بزرگی دست یابند.

گفت‌وگو