چگونه یک کارمند بد می‌تواند کل تیم را خراب کند

چگونه یک کارمند بد می‌تواند کل تیم را خراب کند

به قول معروف یک سیب بد می‌تواند همه سیب‌ها را خراب کند. همینطور یک کارمند بد.

تحقیقات در مورد مسری بودن تقلب کارکنان به ما می‌گوید که حتی صادق‌ترین کارمندان نیز اگر در کنار یک فرد ناصادق کار کنند، بیشتر احتمال دارد مرتکب تخلف شوند. در حالی که خوب است فکر کنیم که کارمندان صادق، کارمندان ناصادق را به انتخاب های بهتر ترغیب می‌کنند، به ندرت چنین است.

تحقیقات در مورد مسری بودن تقلب کارکنان به ما می‌گوید که حتی صادق‌ترین کارمندان نیز اگر در کنار یک فرد ناصادق کار کنند، بیشتر احتمال دارد مرتکب تخلف شوند.

در بین همکاران، به نظر می‌رسد یادگیری رفتار بد آسان تر از رفتار خوب است.

برای مدیران، مهم است که بدانند هزینه‌های یک کارمند مشکل‌ساز فراتر از تأثیرات مستقیم اقدامات آن کارمند است – رفتارهای بد یک کارمند از طریق تأثیرات همتایان به رفتارهای سایر کارکنان سرایت می‌کند. با درک نکردن این اثرات سرریز، چند کارمند بدخیم می‌توانند فرهنگ شرکتی سالم را آلوده کنند.

1 38

در تحقیق انجام شده محققان می‌خواستند بفهمند رفتار بد چقدر مسری است. برای انجام این کار، اثرات همتایان را در رفتار نادرست مشاوران مالی، با تمرکز بر ادغام بین شرکت‌های مشاوره مالی که هر کدام شعبه‌های متعددی دارند، بررسی کردند. در این ادغام‌ها، مشاوران مالی با همکاران جدیدی از یکی از شعبه‌های شرکت دیگر ملاقات می‌کنند و آنها را در معرض ایده‌ها و رفتارهای جدید قرار می‌دهند.

مجموعه داده‌های گسترده با استفاده از پرونده‌های نظارتی دقیق در دسترس مشاوران مالی جمع آوری شد. سوء رفتار را به عنوان شکایات مشتری تعریف کردند که مشاور مالی برای آن حداقل ۱۰۰۰۰ دلار تسویه حساب پرداخت کرده یا تصمیم داوری را از دست داده است. مشاهده شد که چه زمانی برای هر مشاور مالی و همچنین برای همکاران مشاور شکایت‌هایی رخ داده است.

محققان متوجه شدند که مشاوران مالی در صورت مواجهه با یک همکار جدید با سابقه سوء رفتار، ۳۷ درصد بیشتر احتمال دارد که مرتکب تخلف شوند. این نتیجه حاکی از آن است که سوء رفتار دارای ضریب اجتماعی ۱.۵۹ است – به این معنی که به طور متوسط، هر مورد سوء رفتار منجر به ۰.۵۹ مورد دیگر از سوء رفتار از طریق تأثیرات همتا می‌شود.

2 37

با این حال، مشاهده رفتار مشابه در بین همکاران توضیح نمی‌دهد که چرا این شباهت رخ می‌دهد. همکاران می‌توانند به دلیل تأثیرات همسالان – که در آن کارکنان رفتارها یا هنجارهای اجتماعی را از یکدیگر می‌آموزند – رفتار مشابهی داشته باشند – اما رفتارهای مشابه می‌تواند به این دلیل ایجاد شود که همکاران با انگیزه‌های یکسانی روبرو هستند یا به این دلیل که افراد مستعد انتخاب‌های مشابه به طور طبیعی کار با یکدیگر را انتخاب می‌کنند.

در این تحقیق، بررسی شد که چگونه تأثیرات همتا در گسترش رفتار نادرست کمک می‌کند. محققان مشاوران مالی را در شاخه‌های مختلف یک شرکت مقایسه کردند، زیرا این موضوع به آنها اجازه می‌دهد تا تأثیر ساختار مشوقی را که همه مشاوران در شرکت با آن مواجه هستند کنترل کنند. آنها همچنین بر تغییرات در همکاران ناشی از ادغام تمرکز کردند، زیرا به آنها اجازه داد تا تأثیر مشاوران را که همکاران خود را انتخاب می‌کنند حذف کنند. در نتیجه، محققان توانستند اثرات همتا را جدا کنند.

همچنین آزمایش‌هایی را انجام دادند که فقط شامل مشاورانی می‌شد که سرپرستانشان را در طول ادغام تغییر نداده‌اند، و به محققان امکان می‌داد همه تغییرات در رفتار را به اثرات همتایان همکاران با رتبه یکسان نسبت دهند. در این نمونه محدود، شواهد قوی از اثرات همتا درست مانند نمونه اصلی پیدا کردند. این نتایج نشان می‌دهد که مستقل از تأثیرات مدیران، رفتار کارکنان تحت تأثیر اقدامات همکاران همتا قرار می‌گیرد.

مطالعات قبلی نشان می‌دهد که تأثیرات همسالان در میان افرادی که قومیت مشابهی دارند قوی‌تر است. بر این اساس، محققان از قومیت مشاور استفاده کردند و نشان می‌دهند که تأثیرات همتایان در رفتار نادرست بین مشاورانی که قومیت مشابهی دارند قوی‌تر است. اگر مشاور با یک همکار جدید با سابقه سوء رفتار و دارای قومیت مشترک با مشاور ملاقات کند، اثر سرایت تقریباً دو برابر بیشتر است. بنابراین، افراد مشابه، که احتمالاً تعامل بیشتری دارند، تأثیرات قوی‌تری بر رفتارهای یکدیگر دارند.

که تأثیرات همتایان در رفتار نادرست بین افرادی که قومیت مشابهی دارند قوی‌تر است.

درک اینکه چرا همکاران در مورد ارتکاب تخلف، انتخاب‌های مشابهی انجام می‌دهند، می‌تواند مدیران را در پیشگیری از سوء رفتار راهنمایی کند. با توجه به ماهیت آن، دانش و هنجارهای اجتماعی مربوط به رفتار نادرست باید از طریق کانال های غیررسمی مانند تعاملات اجتماعی منتقل شود. به طور کلی‌، درک اینکه چرا همکاران به روش‌های مشابه رفتار می‌کنند، پیامدهای مهمی برای درک اینکه فرهنگ سازمانی چگونه پدید می‌آید و مدیران چگونه می‌توانند آن را شکل دهند، دارد.

گفت‌وگو