هنگامی که اشتیاق علیه شما کار می کند

هنگامی که اشتیاق علیه شما کار می‌کند

رهبران بزرگ مانند جابز که در محل کار ابراز علاقه می‌کنند، می‌توانند از مزایای بزرگی بهره ببرند و تحسین و حمایت کافی را از همکاران برای اجرای موفقیت‌آمیز ایده‌هایشان به دست آورند. با این حال، طبق تحقیقات جدید، اشتیاق جنبه تاریکی نیز دارد و اگر کارمندان مراقب نحوه و زمان ابراز آن نباشند، می‌تواند همکاران را منصرف کند یا حتی باعث شود آنها احساس خطر کنند.

استادیار دانشکده بازرگانی هاروارد جان ام. جاچیموویچ (Jon M. Jachimowicz) می گوید: شما نمی‌توانید فقط اشتیاق خود را ابراز کنید و انتظار داشته باشید که بسیار خوب باشد. همیشه این راهی نیست که مردم را با خود همراه کنید. زمان و مکانی برای آن وجود دارد. حتی می‌تواند خطرناک باشد اگر مراقب زمان، چگونگی و فرد نباشید.

اشتیاق می‌تواند خطرناک باشد اگر مراقب زمان، چگونگی و شرایط فرد نباشید.

1 6

اشتیاق می‌تواند مسخ کننده باشد

هنگامی که یک کارمند در زمان مناسب و در زمینه مناسب به یک ایده ابراز علاقه می‌کند، این انرژی مثبت شدید می‌تواند مانند یک کشش گرانشی عمل کند که سایر کارکنان را برای سرمایه‌گذاری وقت و حمایت خود می‌کشد و در نهایت به موفقیت ایده کمک می‌کند. ریچارد برانسون، بنیانگذار گروه ویرجین، یک بار مشاهده کرد: “شور، مانند لبخند، مسری است.” “این به همه اطرافیان شما نفوذ می‌کند و افراد مشتاق را به مدار شما جذب می‌کند.”

شور، مانند لبخند، مسری است و به همه اطرافیان شما نفوذ می‌کند و افراد مشتاق را به مدار شما جذب می‌کند.

اما چه زمانی اشتیاق کار می‌کند و چه زمانی نه؟

جاچیموویچ و تیم او مجموعه‌ای از شش مطالعه را برای درک بهتر اشتیاق در محل کار طراحی کردند.

در اولین مطالعه، که اثربخشی اشتیاق را در یک محیط واقعی آزمایش کرد، تیم داده‌ها را از برنامه تلویزیونی کانادایی اژدها جمع‌آوری کرد، جایی که ۱۷۷ کارآفرین ایده‌ها و محصولات تجاری خود را در یک هیئت پنج سرمایه‌گذار به نام اژدها مطرح کردند. برای درخواست حمایت آیا ارائه‌های پرشور سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند؟

تیم تحقیقاتی دریافت که کارآفرینانی که به پروژه‌های خود علاقه داشتند پیشنهادهای بیشتری دریافت کردند. در واقع، فقط یک افزایش جزئی (یک انحراف معیار) در میزان علاقه‌ای که کارآفرین ابراز داشت، باعث افزایش ۴۰ درصدی در احتمال اعطای بودجه شد.

وقتی کسی را می‌بینیم که پرشور است، اغلب آن را نشانه‌ای از شایستگی و موفقیت در آینده می‌دانیم. در نتیجه، ما از آن شخص حمایت می‌کنیم.

وقتی کسی را می‌بینیم که پرشور است، اغلب آن را نشانه‌ای از شایستگی و موفقیت در آینده می‌دانیم. در نتیجه، ما از آن شخص حمایت می‌کنیم.

2 6

گاهی اوقات اشتیاق مناسب نیست

در همان زمان، تیم دریافت که اشتیاق همیشه کارساز نیست. در مطالعه دوم، شرکت‌کنندگان ویدئوهایی از اژدها را تماشا کردند و میزان پرشوری کارآفرینان را ارزیابی کردند. سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل داشتند که کیف پول خود را به روی کارآفرینانی بگشایند که اشتیاق خود را به روش‌های معتبر ابراز می‌کنند.

اشتیاق همیشه کارساز نیست. سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل داشتند که کیف پول خود را به روی کارآفرینانی بگشایند که اشتیاق خود را به روش‌های معتبر ابراز می‌کنند.

با این حال، کارآفرینانی که با روش نادرست ابراز علاقه می‌کنند، از حمایت سرمایه‌گذاران چندانی برخوردار نشدند. برای مثال، یکی از کارآفرینان وقتی سرمایه‌گذار در حال پرسیدن سؤالات بود، حرفشان را قطع کرد او را نادیده می‌گرفت، باعث شد داوران احساس ناراحتی کنند.

“کارکنان باید از خود بپرسند: آیا این موقعیتی است که در آن ابراز اشتیاق مناسب است، و اگر چنین است، چگونه می‌توانم اشتیاق را به گونه‌ای ابراز کنم که ارزشمند است؟” یاچیموویچ می‌گوید.

3 6

اشتیاق برای برخی از مشاغل کار نمی‌کند

اشتیاق همچنین می‌تواند در موقعیت‌های خاص بیشتر از موقعیت‌های دیگر نتیجه معکوس داشته باشد. مطالعه سوم، افرادی را با دو شغل متفاوت که نسبت به کار خود ابراز علاقه کرده بودند، مقایسه کرد: حسابداران و مشاوران. ۶۴ شرکت کننده گفتند که مناسب است مشاوران ابراز علاقه کنند، اما نه حسابداران. یکی از شرکت کنندگان ادعا کرد: “حسابداران باید رواقی و بی‌احساس بمانند.”

مشاوران ابراز علاقه کنند، اما نه حسابداران. حسابداران باید رواقی و بی‌احساس بمانند.

یاچیموویچ می‌گوید: «ممکن است با حس عینی بودنی که مردم از مشاغل خاص انتظار دارند، ارتباط داشته باشد. ما می‌خواهیم معلمانمان مشتاق باشند و عطش یادگیری را القا کنند، اما می‌خواهیم حسابدارانمان با پشتکار کار کنند. ما وکلای پرشور می خواهیم، اما قضات پرشور نمی‌خواهیم.»

ما می‌خواهیم معلمانمان مشتاق باشند و عطش یادگیری را القا کنند، اما می‌خواهیم حسابدارانمان با پشتکار کار کنند. ما وکلای پرشور می‌خواهیم، اما قضات پرشور نمی‌خواهیم.

4 1

همکاران باید باور کنند

حتی بدتر از آن، اشتیاق می‌تواند در موقعیت‌های رقابتی سمی باشد. این مقاله می‌گوید: «اشتیاق می‌تواند چسبی باشد که دیگران را به هم پیوند می‌دهد، اما می‌تواند به عنوان بنزینی باشد که احساسات رقابتی را تحریک می‌کند».

اشتیاق می‌تواند در موقعیت‌های رقابتی سمی باشد.اشتیاق می‌تواند چسبی باشد که دیگران را به هم پیوند می‌دهد، اما می‌تواند به عنوان بنزینی باشد که احساسات رقابتی را تحریک می‌کند.

در مطالعه پنجم، که شرکت‌کنندگان تصور می‌کردند در حال رقابت با یک همکار برای ارتقای شغلی هستند، شرکت‌کنندگان نه تنها از حمایت از یک همکار پرشور خودداری کردند، بلکه آنها را تهدیدکننده می‌دانستند.

“مردم واقعاً در تشخیص اشتیاق جعلی خوب هستند.”

با توجه به این اصطکاک، مدیران باید از قرار دادن کارکنان پرشور در مقابل یکدیگر اجتناب کنند، به ویژه اگر یک تیم نیاز به همکاری مشترک دارد. به عنوان مثال، به جای ارائه فقط یک ترفیع در بین سه کارمند پرشور، یک مدیر می‌تواند پیشنهاد ارتقای همه کارمندانی را که کارشان به حد معینی می‌رسد، ارائه دهد.

مدیران باید از قرار دادن کارکنان پرشور در مقابل یکدیگر اجتناب کنند، به ویژه اگر یک تیم نیاز به همکاری مشترک دارد.

یاچیموویچ می‌گوید: «لحظه‌ای که یک محیط با مجموع صفر تنظیم می‌کنید، ابراز اشتیاق به سمی در محل کار تبدیل می‌شود. “اگر دو کارمند برای چیزی رقابت می‌کنند، یکی ممکن است سعی کند دیگری را تضعیف کند.”

5 4

وانمود کردن کار نمی‌کند

ابراز اشتیاق در یک مصاحبه شغلی می‌تواند به نفع یک نامزد باشد، اما نامزد باید توجه داشته باشد که در شرایط خاص، ممکن است ناخوشایند باشد.

یک توصیه یاچیموویچ برای نامزدهای شغلی و همچنین همه کارکنان، در این مورد: هرگز اشتیاق را جعل نکنید، اگر آن را احساس نمی‌کنید.

هرگز اشتیاق را جعل نکنید، اگر آن را احساس نمی‌کنید.

او می‌گوید: مردم واقعاً در تشخیص اشتیاق جعلی خوب هستند. حتی اگر بتوانم یک بار در مصاحبه با گفتن اینکه واقعاً می‌خواهم اینجا کار کنم، شما را فریب دهم، نمی‌توانم شما را برای شش ماه آینده در کار فریب دهم. و هنگامی که مردم متوجه می‌شوند که شما پرشور نیستید، احساس می کنند فریب خورده‌اند. وقتی افراد در محل کار ابراز علاقه می‌کنند، باید همیشه اصیل و واقعی باشد.

مردم واقعاً در تشخیص اشتیاق جعلی خوب هستند. . وقتی افراد در محل کار ابراز علاقه می‌کنند، باید همیشه اصیل و واقعی باشد.

6 2

مقالات مرتبط

وقتی اشتیاق داشتن علیه شما کار می‌کند

رهبران کسب و کار مانند جابز که در محل کار ابراز اشتیاق می کنند، می توانند از مزایای بزرگی بهره مند شوند و تحسین و حمایت کافی را از همکاران برای اجرای موفقیت آمیز ایده های خود به دست آورند. با این حال، بر اساس تحقیقات جدید، اشتیاق جنبه تاریکی نیز دارد و اگر کارکنان مراقب نحوه و زمان ابراز آن نباشند، می‌تواند همکاران را منصرف کند یا حتی باعث شود آنها احساس خطر کنند.

۸ نکته برای سنجش اثربخشی آموزش آنلاین کارکنان

در جایگاه مدیر کسب‌وکار یا کسی‌ که در حوزه منابع انسانی مسئولیت دارد، اثربخشی آموزش آنلاین کارکنان اولویت و اهمیت زیادی دارد. چون آموزش کارکنان به بخش جدایی‌ناپذیر از توسعه سرمایه‌انسانی تبدیل شده و هزینه‌های زیادی برای آن صرف می‌شود.

آموزش آنلاین-الکترونیکی- در دوران شیوع کرونا

همه­‌گیری بیماری کووید-۱۹ مردم جهان را مجبور کرده تا در همه جا از کلاس‌­های مجازی استفاده کنند. چنین بحرانی در حالی بی‌­سابقه به نظر می‌­رسد که پیش از نیز این آموزش آنلاین در شرایطی مانند بعد از زلزله و برای حفظ تداوم آموزش و یادگیری مورد استفاده قرار می­‌گرفته است.

هفت روش برتر موثر در مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی در دهه‌های گذشته به طور قابل توجهی تکامل یافته و همچنان ادامه دارد. با این حال، بهترین شیوه‌های منابع انسانی اصلی همچنان پابرجا بوده و در طول سال‌ها به عنوان دستورالعملی برای متخصصان منابع انسانی عمل کرده است. اما آنها شامل چه چیزی هستند و چرا اینقدر مهم هستند؟ در این مقاله، به هفت روش برتر برای منابع انسانی خواهیم پرداخت. اینها برای مدیریت مؤثر منابع انسانی بسیار مهم هستند.

رازهای کار تیمی عالی

نکته کلیدی برای رهبران این است: اگرچه تیم‌ها با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده‌تر روبه‌رو می‌شوند، تعداد نسبتا کمی از عوامل تأثیر بزرگی بر موفقیت آنها دارند. اگر مدیران بدانند این عوامل چیست و روی درست کردن آنها تمرکز کنند، می توانند به بازدهی بزرگی دست یابند.

گفت‌وگو