آزمون ۱ از ۰

تست MBTI

همراه رشد ۱۴۰۰-۰۲-۰۳

لطفا به سؤالات زیر پاسخ دهید. در هر سؤال زیاد فکر نکنید و اولین پاسخی که به ذهنتان می‌رسد را انتخاب کنید. حداکثر مدت زمان : ۲۰ دقیقه