فرآیند پاداش و قدردانی چیست؟

به‌روزرسانی در: ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
اینجایید:
زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه

فرآیند پاداش و قدردانی فرآیندی است که در جذب، نگهداشت، انگیزش و تقدیر از کارکنان مشارکت دارد. این فرآیند بر اساس مشارکت و ارزش افزوده‌ای که افراد برای سازمان دارند، پاداش‌دهی را به آنها مدیریت می‌کند. پاداش و قدردانی شامل موارد مالی و غیرمالی است.

فرآیند پاداش و قدردانی چیست؟
فرآیند پاداش و قدردانی چیست؟

اهداف خط‌ مشی پاداش

اهداف خط‌مشی پاداش در فرآیند پاداش و قدردانی اهمیت زیادی دارد. با تعیین خط مشی دقیق و شفاف از تعارض درون سازمان جلوگیری می‌شود و تحقق اهداف پاداش و قدردانی تسهیل می‌شود. اهداف خط‌مشی پاداش عبارتند از:

 ۱. پرداخت پاداش بر اساس عملکرد 

 • ایجاد عملکرد اخلاقی نیرومند
 • انگیزه (ترغیب) به عملکرد بالا
 • همسوسازی علاقه‌مندی‌های سهامداران و کارکنان
 • ایجاد مشوق برای تسهیل فرآیند مدیریت عملکرد

۲. پرداخت حقوق و دستمزد تماماً رقابتی 

 • کمک به جذب و استخدام و حفظ استعدادهای (برتر)
 • هدف‌گذاری برای پرداخت
 • پرداخت رقابتی برای عملکرد خوب 
 • پرداخت قابل توجه برای عملکرد عالی

۳. ایجاد چارچوب‌های فرآیند پاداش و قدردانی

 • تسهیل کردن جابجایی کارکنان
 • تقویت ماهیت شرکت و ایجاد شفافیت
 • اطمینان از عدالت در تصمیم‌گیری‌های پاداش 

نحوه پیاده‌سازی خط مشی فرآیند پاداش و قدردانی

پیاده‌سازی خط‌مشی پاداش و قدردانی می‌تواند براساس شرایط یا کسب و کار به منظور تأمین نیازهای بازار محلی یا نیازهای بخشی که سازمان در آن فعالیت می‌کند، تفاوت داشته باشد. واژه‌ها و روش‌های مشترک، شفافیت را در سازمان به وجود خواهد آورد. این روش، توانایی مقایسه را ایجاد کرده و از این‌رو یادگیری عرضی و بهبود را افزایش می‌دهد. پاداش اساساً در معنای مالی آن در نظر گرفته می‌شود در حالی که قدردانی اساساً معنای غیرمالی دارد.

جنبه‌های کلیدی پاداش و قدردانی عبارتند از:

 • توسعه خط‌مشی و ابزارهای پاداش و قدردانی
 • فرآیند بازنگری حقوق و دستمزد
 • طرح و اهداف مشوق‌ها
 • مزایا
 • ارتقاء
 • ارزشیابی و درجه‌بندی شغل
 • برنامه‌های غیرمالی 
 • پایش فرآیند و برنامه‌ریزی بهبود

Reward & Recognition

Description

The Reward & Recognition process contributes to attracting, retaining, motivating and rewarding people. The process rewards employees based on their contribution and added value to the company. Reward & Recognition includes financial and nonfinancial elements.

Objectives of the Reward policy are:

۱. Provide performance-based rewards:

− Creates a strong performance ethic

− Motivates top performance

− Aligns the interests of shareholders and people

۲. Provide competitive total compensation:

− Helps to attract and retain (top) talent

− Targeted to provide:

o Competitive pay for good performance

o Outstanding pay for top performance

۳. Establish Reward & Recognition Framework:

− Facilitates mobility

− Reinforces the company identity; creates transparency

− Ensures fairness in reward decisions

Introduction

The implementation of the Reward & Recognition policy can be adapted to and may differ between locations or businesses, to fit local market or segment requirements. Shared terminology and methodology will provide transparency. It enables comparison and therefore enhances cross learning and improvement.

Reward is mainly expressed in financial means whereas Recognition is mainly a non-financial mean.

Key aspects of the Reward and Recognition process are:

• Develop Reward and Recognition policy and tools

• Salary review process

• Incentive design and targets

• Benefits

• Promotion

• Job grading and evaluation

• Non-financial programs

• Process monitoring and improvement planning

مفید بود؟
نپسندیدم ۰ ۲ از ۲ این مقاله را پسندیده‌اند
بازدید: ۸

گفت‌وگو