فرآیند ایمنی و بهداشت چیست؟

به‌روزرسانی در: ۱۳۹۹-۱۰-۲۸
اینجایید:
زمان تقریبی مطالعه: ۱ دقیقه

تعریف مفهومی فرآیند ایمنی و بهداشت

ایمنی و بهداشت شامل شرایط کاری در یک مفهوم وسیع است. این فرآیند بر روی مدیریت و بهبود رویه‌های ایمنی و بهداشت، کاهش غیبت و بهبود محیط کاری تمرکز دارد.

قوانین دولتی در خصوص ایمنی و بهداشت در هر کشور متفاوت است. فهم و درک کارکنان از این موضوع نیز متفاوت است. با این حال یک فرآیند با مدیریت خوب بر روی درک شرکت در هر کشوری تأثیرگذار است و این مسئله به سازمان کمک می‌کند تا به یک کارفرمای خوب تبدیل شود.

در حال حاضر با توجه به وجود ویروس کوید ۱۹ (کرونا) اهمیت پرداختن به این موضوع بیشتر از قبل برای کارفرمایان اهمیت پیدا کرده است.

Health & Safety

Health and Safety includes working conditions in a broader sense. The process focuses on managing and improving health and safety procedures, prevention of absenteeism and improvement of working environment.

Government regulations regarding health and safety differ per country. Also the perception of the employees differs. Nevertheless a well managed process influences the perception of the company in any country. It contributes to the company becoming an employer of choice.

The elements are described in such a way that not only the content of the procedures is the subject of evaluation, but also the way health and safety procedures are managed, measured and improved.

مفید بود؟
نپسندیدم ۰ ۰ از ۰ این مقاله را پسندیده‌اند
بازدید: ۹

گفت‌وگو