تفسیر بخشنامه دستمزد وزارت کار – ۱۴۰۰

به‌روزرسانی در: ۱۴۰۰-۰۱-۱۵
اینجایید:
زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه

بررسی حداقل دستمزد و حقوق ۱۴۰۰

در اجرای ماده ۴۱ قانون کار در اسفند ماه هر سال شواری عالی کار با حضور نمایندگان دولت و کافرما و کارگر حداقل حقوق سال پیش رو را تعیین می‌نماید. در همین راستا افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بدین شرح تعیین گردید.

۱- از ابتدای سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار شامل قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) تعیین و در خصوص سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۲۷۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش می‌‏یابد.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۰ یک سال سابقه کار داخل شرکت داشته باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۴۶۶۶۸ ریال نیز به عنوان مزد سنوات پرداخت خواهد شد. این پرداخت ارتباطی با تسویه یا عدم تسویه حساب مزایای پایان کار کارگران  ندارد.

۳- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال  تعیین گردید.

۴- افزایش حق مسکن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد؛ کما اینکه این مصویه در سال ۱۳۹۹ در تیرماه ابلاغ گردید. حق مسکن  پیشنهادی مبلغ  4،۵۰۰،۰۰۰ ریال است.

افزایش ۳۹% اعلامی فقط در حداقل مزد بوده و با توجه به تصویب افزایش ۲۶% و رقم ثابت، افرایش در سطوح مختلف مزدی با درصدهای مختلف است. به طور مثال در حقوق پنج میلیون تومانی این افزایش ۳۱% خواهد بود.

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۰ روزانه ۲۶ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۹) به اضافه روزانه ۸۲۷۸۵ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۰=۸۲۷۸۵+(۱/۲۶ * آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۹)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۸۸۵۱۶۵ ریال در روز شود، مبلغ ۸۸۵۱۶۵ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶ درصد اضافه شود، از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان ۱۳۹۹) و نظایر آن‌ها.

تبصره ۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۲۶ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۹) از ابتدای سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند) در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

مفید بود؟
نپسندیدم ۰ ۳ از ۳ این مقاله را پسندیده‌اند
بازدید: ۱۴

گفت‌وگو