توسعه کارکنان چیست؟

به‌روزرسانی در: ۱۳۹۹-۱۰-۲۵
اینجایید:
زمان تقریبی مطالعه: ۱ دقیقه

توسعه کارکنان شامل یادگیری، برنامه‌ریزی توسعه، اجرای طرح‌های توسعه و برنامه‌ریزی بهبود می‌شود.

این فرآیند باید توسعه افراد را با مسیر استراتژیک کسب و کار همسو نماید. این کار با استفاده از خروجی توسعه قابلیت سازمانی و دیگر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی انجام می‌شود. همچنین، رشد افراد با هدف از بین بردن شکاف بین شایستگی‌های موجود و مورد نیاز آن‌ها صورت می‌گیرد. این کار با استفاده از خروجی فرآیند مدیریت عملکرد قابل انجام است.

برای توسعه کارکنان لازم است تا مدیریت و کارکنان، مالکیت فرآیند «توسعه کارکنان» را بر عهده گیرند. حس مالکیت مدیران لازم است، چرا که این فرآیند به عنوان ابزاری حیاتی برای شکل‌گیری قابلیت‌ها و انجام تغییرات مورد نیاز، شناخته می‌شود. حس مالکیت کارکنان لازم است چرا که این مسئله بر توسعه شخصی کارکنان نیز تأثیرگذار است.

Employee development

Description

Employee Development includes learning, development planning, execution of development plans and improvement planning.

The process should link personal growth to the strategic direction of the business by using the output of the organizational capability development and other HR processes. Secondly, personal growth should aim at closing the gap between demonstrated and required competencies by using the output of the performance management process.

Introduction Employee development requires that management and employee take ownership for this process.

Managers take ownership because they recognize the process as a vital tool for building required capability and implementing required change. The employee takes ownership because it contributes to his/her own personal development and growth.

Key aspects of the employee development process are:

• Develop and deploy Employee Development Policy and tools

• Systematic analysis of required competencies

• Define curricula for Employee Learning

• Systematic Employee Induction

• Development planning on individual, team and organizational level

• Employee Development effectiveness management• Process monitoring and improvement planning

مفید بود؟
نپسندیدم ۰ ۰ از ۰ این مقاله را پسندیده‌اند
بازدید: ۸

گفت‌وگو