کانون ارزیابی

کانون ارزیابی چیست؟

تعریف کانون یا مرکز ارزیابی: کانون‌های ارزیابی مکان‌هایی هستند که افراد در مورد توانایی آینده آنها برای انجام یک نقش خاص مورد قضاوت قرار می‌گیرند.

کانون ارزیابی در گذشته برای شغل‌های ارشد بیشتر رایج بود، اما با افزایش تعداد متقاضیان در هر نقش، این ارزیابی در کلیه سطوح شغلی شده مورد توجه قرار گرفت. موقعیت‌های فارغ‌التحصیلان اغلب نوعی مرکز ارزیابی را شامل می‌شود. مراکز ارزیابی را معمولاً می‌توان روزهای ارزیابی نامید، به ویژه هنگامی‌که در مکانی غیراختصاصی برگزار می‌شوند، به عنوان مثال یک هتل. مراکز ارزیابی از نظر مدت، قالب و محتوا بسیار متفاوت هستند. مراکز سنجش فشرده‌تر ممکن است دو روز طول بکشد، با یک شب اقامت مسکونی. طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلف برای جلب نظر داوطلبان مختلف در مراکز ارزیابی گنجانده شده است و ممکن است شامل ارزیابی کتبی، آزمون‌های شخصیتی (از جمله مایرز-بریگز) ، امتحانات و بازی نقش باشد. فعالیت‌های گروهی همچنین ممکن است بخشی از مراکز ارزیابی، از جمله تمرین‌های کاری گروهی باشد، جایی که هر شخص به نوبت شخصیت ارشد را بازی می‌کند- این امر هنگام استخدام در سمت‌هایی که مهارت‌های رهبری مهم هستند، بیشتر نمود دارد. در حالی که بسیاری از مراکز ارزیابی در داخل سازمان تشکیل می شوند ، شرکت‌هایی وجود دارند که مراکز ارزیابی را به عنوان پیشنهاد اصلی خود اداره می‌کنند – آنها ممکن است محل‌های خود را داشته باشند یا کانون ارزیابی را در شرکت مشتری خود انجام دهند. داوطلبان معمولاً در هنگام حضور در کانون‌های ارزیابی، هزینه‌های شبانه و سفر خود را بازپرداخت می‌کنند، به ویژه در مورد شرکت‌های بزرگتر یا زمانی‌که مرکز ارزیابی بخشی از یک استخدام عادی است مانند طرح تحصیلات تکمیلی. اگر پیشنهادی برای بازپرداخت ارائه نشده باشد، متقاضیان باید در اولین فرصت ممکن با بخش منابع‌انسانی تماس بگیرند تا توضیح دهند.

در ایران، اواخر سال ۹۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از تدوین مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای در سطوح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد دستورالعملی را تصویب کرد مبنی بر این‌که انتصاب و ارتقایی داخل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انجام نشود مگر آنکه فرد گواهی‌ شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای را از شرکت‌های دارای مجوز اجرای‌ کانون ارزیابی دریافت کرده باشد. این دستورالعمل از ابتدای سال ۹۷ لازم‌الاجرا شد.

Assessment Center

What is an Assessment Center?

Assessment Centre definition: Assessment centers are places where individuals are judged on their future ability to perform a particular role. Assessment centers used to be more common for senior positions, but with the increasing number of applicants per role, they have become more common across the board. Graduate positions often involve some form of assessment center. Assessment centers may be more commonly called assessment days, particularly when they take place at a non-specific location, e.g. a hotel. Assessment centers vary widely in duration, format and content. More intensive assessment centers may last two days, with an overnight residential stay. A range of different activities are included in assessment centers to appeal to a variety of candidates, and may include written assessments, personality tests (including Myers-Briggs), exams and role play. Group activities may also form a part of assessment centers, including group business exercises, where each person takes turns playing the senior figure – this is more prominent when recruiting for positions where leadership skills are important. While many assessment centers are organized in-house, companies exist that run assessment centers as their core offering – they may have their own premises or conduct the assessment centers on their clients’ premises. Candidates are normally reimbursed for their travel and overnight expenses when attending assessment centers, particularly in the case of larger firms or when the assessment center is part of a normal recruitment drive e.g. a graduate scheme. If no offer of reimbursement is made, applicants should contact the HR department at the earliest possible opportunity to clarify.