کارگر یقه آبی

کارگر یقه آبی چیست؟

تعریف کارگر یقه آبی: اصطلاحی که برخی آن را ناخوشایند می‌دانند و به‌ طور متفاوتی برای توصیف افراد طبقه کارگر شاغل در بخش‎‌های مهارتی یا کسانی که هر نوع کار یدی را انجام می‌دهند، استفاده می‌شود. بیشتر “مشاغل یقه آبی” به ‌طور معمول دارای میزان بالایی از اعمال جسمی یا کار بدنی هستند، در مقابل “مشاغل یقه سفید” که عمدتاٌ به کارهای دفتری مشغول هستند. کارگران یقه آبی ممکن است به صورت ساعتی یا پروژه‌ای مزد بگیرند یا برای کارگران باتجربه‌تر یا برای پروژه‌های طولانی مدت حقوق در نظر گرفته شود.

اصطلاح یقه سفید از آن رو به وجود آمده است که کارکنان در ادارات احتمالاً بیشتر کت و شلوار و پیراهن سفید می‌پوشند و در مقابل اصطلاحاً کارگران یقه آبی نامیده می‌شوند، زیرا به دلیل ماهیت کارشان اغلب لباس‌های مخصوص کار سنگین می‌پوشند که اغلب برای به حداقل رساندن مشاهده لکه‌ها آبی رنگ هستند.

اصطلاح یقه آبی به ‌خودی خود حاکی از دستمزد کم نیست. بسیاری از مشاغل یقه آبی به نیروی کار فوق‌العاده ماهری احتیاج دارند و از این رو حقوق خوبی نیز دارند. در همان زمان، گرچه مشاغل یقه سفید معمولاً با درآمد بالایی همراه هستند، در حال حاضر مشاغل کم درآمد زیادی در بخش یقه سفید نیز وجود دارد که از این میان می‌توان به کارآموزان، دستیاران و مدیران اجرایی که اغلب در سطح ابتدایی هستند، اشاره کرد.

طبق مقاله‌ای در Slate.com، این اصطلاح اولین بار در روزنامه آلدن، آیووا به نام تایمز در سال ۱۹۲۴ میلادی استفاده شد: “اگر ما حرفه‌‌ها و مشاغل اداری را مشاغل یقه سفید بنامیم، در قابل باید مشاغل مهارتی و فنی را یقه‌ آبی بنامیم.”

Blue-collar worker

What is blue-collar worker?

Blue-collar worker definition: A term, which some consider pejorative, that is variously used to describe working class people employed as tradesmen or those who perform any form of manual labour. Most ‘blue collar jobs’ typically have a high degree of physical exertion or physical work, as opposed to ‘white collar jobs,’ which are mostly office-based. Blue-collar workers may be paid by the hour or by the project, or – for more experienced workers or for long-term projects – may be salaried.

While the term white-collar came about because workers in offices were likely to wear suits and therefore white shirts, blue-collar workers are so-called because they often wear heavy-duty overalls due to the nature of their work, and these are often coloured blue to minimise the appearance of stains.

The term blue-collar worker does not automatically suggest low-pay. Many blue-colour jobs require extremely skilled labour and are therefore well-paid. At the same time, while white-collar jobs are typically associated with being high-paid, there are now many lower-paid jobs in the white-collar sector, such as interns, assistants and executives which are often entry-level.

According to an article on Slate.com, the term was first used in an Alden, Iowa newspaper called the Times in 1924: “If we may call professions and office positions white collar jobs, we may call the trades blue collar jobs.”