نیروی کار ترکیبی

نیروی کار ترکیبی چیست؟

تعریف نیروی کار ترکیبی: یک نیروی کار ترکیبی از کارمندان مختلف با قراردادهای مختلف، از جمله کارکنان دائمی تمام ‌وقت، نیمه‌ وقت، کارکنان موقت، پیمانکاران و فریلنسرها، تشکیل شده است. برخی معتقدند که نیروی کار ترکیبی باعث ایجاد تنوع در نیروی کار می‌شود. این ترکیب همچنین در صورتی‌ که فضای کسب و کار متشنج شود، می‌تواند گزینه‌هایی را در اختیار کارفرمایان قرار دهد. برای مثال، فریلنسرها بدون اطناب مذاکرات و حقوق و دستمزد مرتبط با کارمندان ثابت، می‌توانند کار را ترک کنند.

Blended Workforce

What is a Blended Workforce?

Blended Workforce definition: A blended workforce combines a variety of employees on different contracts, including permanent full-time staff, part-time, temporary workers, contractors and freelancers. Some argue that blended workforces encourage diversity in the workforce. They also provide options to employers should the business environment sour – freelancers, for example, can be let go without the redundancy consultations and pay associated with permanent employees.