مرخصی سالانه

مرخصی سالانه چیست؟

تعریف مرخصی سالانه: مرخصی سالانه به مرخصی استحقاقی ارائه شده به کارمندان به عنوان بخشی از قرارداد کار گفته می‌شود. در بیشتر موارد، میزان مرخصی سالانه -گاهی تعطیلات رسمی را هم شامل می شود و گاهی شامل نمی شود- که در قرارداد کار منظور خواهد شد. اکثر سازمان‌ها از کارمندان می‌خواهند که قصد خود را برای تعطیلات کمی قبل اعلام کنند. معمولا هر جقدر مدت زمان این مرخصی بیشتر باشد،مدت زمان اعلام آن نیز باید قبل تر باشد. مرخصی سالانه ازمزایای کارمندی است اگرچه اکثر کشورهای جهان حداقل مقررات مرخصی سالانه را دارند که کارفرمایان باید آن را رعایت کنند. در اتحادیه اروپا، کشورها می‌توانند مقررات حداقلی خود را تعیین کنند، اگرچه نمی‌تواند کمتر از ۲۰ روز به علاوه تعطیلات رسمی باشد). قانون ایالات متحده هیچ حداقلی را شامل نمی شود – بسیاری از کارمندان به هیچ وجه مرخصی دریافت نمی‌کنند، اگرچه بیشتر کارفرمایان حدود دو هفته مرخصی در نظر میگیرند.

بر اساس قانون کار ایران، میزان مرخصی با حقوق سالیانه ۳۰ روز به ازای یک سال کار با احتساب ۴ جمعه می‌باشد .
میزان مرخصی استعلاجی بسته به میزان بیماری محدودیت ندارد و پرداخت غرامت ایام بیماری بر عهده سازمان تامین اجتماعی است. مرخصی ایام بارداری نوعی از مرخصی استعلاجی است.

Annual Leave

What is Annual Leave?

Annual Leave definition: Annual leave refers to paid time off provided to employees as part of the employment contract. In most cases the amount of annual leave – which may or may not include public holidays – will be stipulated in the employment contract. Most organizations require staff to give advance notice of their intention to take holiday; generally the longer the period of time the employee wants to take off, the longer the notice period required. Annual leave is an employee benefit although most countries around the world have minimum annual leave provisions which employers must adhere to. In the European Union, states can set their own minimums, although it can’t be less than 20 days plus public holidays). US law requires no minimum – many employees get no paid time off at all, although most employers give around two weeks.