فرار مغزها

فرار مغزها چیست؟

تعریف فرار مغزها: فرار مغزها زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان حرفه‌ای تحصیل کرده، مکانی یا شرکتی را ترک می‌کنند تا به مکان دیگری منتقل شوند که بتوانند از حقوق، شرایط کار، سبک زندگی و گاهاً تعادل بین کار و زندگی بهتری بهره‌مند شوند. این امر معمولاً از نظر اقتصادی برای کشور یا مکانی که افراد در حال ترک آن هستند پرهزینه است.

فرار مغزها می‌تواند در مقیاس کشویی اتفاق بیفتد و ممکن است یک شرکت یا کل کشور را تحت تأثیر قرار دهد، در زمان بحران اقتصادی وقتی نیروهای کار ماهر به خارج از کشور می‌روند تا از اقتصادهای قدرتمندتر که دارای فرصت‌های شغلی بیشتر و درآمد بالاتری هستند، بهره‌مند شوند. به دنبال بحران اقتصادی اسپانیا در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ میلادی، فاتیما بانز، وزیر اشتغال این کشور گفت اسپانیا “مهاجرت بی‌سابقه‌ی استعدادها” را تجربه می‌کند.

اصطلاحاً فرار مغزها از یک سازمان خاص، معمولاً در صورتی اتفاق می‌افتد که کارکنان از سازمان، رهبری آن، فرهنگ سازمانی، سیاست‌های منابع‌انسانی و سایر عناصر سازمانی متنفر باشند.

اگر کارمندان صنعت را عقب مانده، فاقد نوآوری یا با توجه به قوانین و مقررات سرکوب کننده بدانند، ممکن است صنایع نیز فرار مغزها را تجربه کنند. فرار مغزها همچنین ممکن است از بخش دولتی به بخش خصوصی و-خیلی کمتر- از بخش خصوصی به بخش دولتی رخ دهد.

فرار مغزها همچنین می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که افراد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به منظور جستجوی فرصت‌های جدید یا تحصیل به خارج از کشور بروند، اما پس از آن موفق به بازگرداندن این مهارت‌ها برای بهره‌مندی از کشور اصلی خود نشده و تصمیم می‌گیرند در کشور جدید بمانند تا از فرصت‌های آنجا استفاده کنند.

Brain Drain

What is Brain Drain?

Brain Drain definition: Brain drain occurs when educated, professional workers leave a place or company in order to move elsewhere where they can benefit from better pay, working conditions, lifestyle and sometimes work-life balance. It is typically regarded as economically costly to the country or place the individuals are leaving.

Brain drain can occur on a sliding scale and may affect one company or an entire country, the latter in times of economic crisis when skilled workers move abroad to benefit from stronger economies that have more available jobs and provide a better overall remuneration package. Following Spain’s economic crisis in 2012-2013, Employment Minister Fátima Báñez said Spain is experiencing an “unprecedented flight of talent.”

In terms of brain drain from a specific organisation, this typically occurs if staff dislike the organisation’s direction, its leadership, organisational culture, HR policies and other organisational elements.

Industries may also experience brain drain if employees perceive the industry as backward, lacking innovation or repressive with regard to rules and regulations. It may also occur from the public to the private sector and – much less commonly – from the private sector to the public sector.

Brain drain can also occur when people in less-developed countries go abroad in order to seek new opportunities or education, but then fail to bring these skills back to benefit their original country i.e. they choose to stay in the new country in order to benefit from the opportunities there.