جشن لوبیا

جشن لوبیا چیست؟

تعریف جشن لوبیا: جشن لوبیا که معمولاً به اختصار در انگلیسی بینو خوانده می‌شود، اصطلاح انگلیسی است که برای یک شام سالانه که توسط یک کارفرما برای کارکنانش برگزار می شود. این عبارت همچنین می‌تواند به هر ترکیبی از بیرون رفتن و غذا خوردن نیز اشاره کند، اگرچه تعریف معنای اصلی آن مبتنی بر یک رویداد سالانه است.

در اوایل استفاده از این عبارت، در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، به‌طور معمول اشاره به سفر به یک مکان زیبا، مانند جنگل داشت که غذا برای کارمندان در آنجا سرو می‌شد. طبق دائره‌المعارف بریتانیکا، این کلمه ریشه شناسی جالبی دارد. در جشن مسیحیان شب دوازدهم یک کیک با لوبیایی که در آن قرارداده شده بود، کیک شاهی خوانده می‌شد. داشتن تکه‌ای از کیک که در آن لوبیا قرار داشت خوش شانسی محسوب شده و شخصی که این تکه را دریافت می‌کرد، پادشاه لوبیا نامیده می‌شد.

Bean-feast

What is a Bean-feast?

Bean-feast definition: A bean-feast, often shortened to beano, is a British term for an annual dinner provided by an employee to its workers. It can also refer to any outing and meal combo, although the definition based on an annual event is its original meaning. In its earliest usage – in the late 19th and early 20th century – it typically referred to a trip to a beauty spot, such as a forest, where the meal was served to staff. The word has an interesting etymology, according to Encyclopedia Britannica. On the Christian feast of Twelfth Night a cake with a bean buried in it was made, called a king cake. It was considered good fortune to have the piece of cake in which the bean was buried – the person who received this slice was called the bean-king.