بسته مزایا

بسته مزایا چیست؟

تعریف بسته مزایا: هر چیز دیگری به غیر از حقوق پایه که به عنوان بخشی از حق‌الزحمه کارمند ارائه می‌شود را گویند. مزایا می‌توانند بسیار متنوع و وابسته به سازمان باشند، اما اغلب شامل یک طرح بازنشستگی (جایی که کارفرمایان یک سهم همسان به صندوق بازنشستگی می‌دهند)، عضویت در سالن ورزشی، بیمه پزشکی خصوصی و بیمه‌عمر است.

از آنجا که کارفرمایان بیشتر درگیر ابتکارات رفاهی می‌شوند و ارزش کسب و کار خودرا در سلامت کارمندان خود می‌دانند، مزایای عضویت در ورزشگاه، میوه‌ها و نوشیدنی‌های تازه، طرح دوچرخه‌سواری تا محل کار و خدمات مشاوره‌ای بیشتر می‌شود.

برخی از مزایا مانند بیمه پزشکی خصوصی مشمول مالیات هستند.

بسته مزایای کلی ممکن است بسته به مدت خدمت کارمند، سابقه کار و نقش شغلی آن‌ها متفاوت باشد.

Benefits Package

What is a Benefits Package?

Benefits Package definition: Anything other than basic pay provided to an employee as part of their remuneration. Benefits can be very diverse and depend on the organisation, but often include a pension scheme (where the employers provide a matched contribution to the pension fund), gym memberships, private medical insurance and life assurance.

As employers become more involved in wellbeing initiatives and see the business value in keeping their employees healthy, benefits increasingly include gym memberships, fresh fruit and drinks, the Bike2Work scheme and counselling services.

Some benefits are taxable, most commonly private medical insurance.

The overall benefits package may vary depending on the length of the employee’s service, their seniority and their role.