اثر زیگارنیک

اثر زیگارنیک چیست؟

تعریف اثر زیگارنیک: اثر زیگارنیک یک مفهوم روانشناسی است و بیان می‌کند که افراد معمولا کارهای انجام نشده و نیمه‌کاره را بهتر از کارهای تمام شده به یاد می‌آورند. بلوما زیگارنیک، روانشناس روسی تباری است که برای اولین بار این پدیده را مورد مطالعه قرار داد. او متوجه شد که پیشخدمت‌ها، سفارشات را تنها تا زمانی که در پروسه سرو کردن هستند به خاطر می‌آورند.

براین اساس او مطالعاتی را انجام داد که در آن از شرکت کنندگان خواست تا حدود ۲۰ کار مختلف را انجام دهند و در وسط بعضی از کارها آن‌ها را متوقف می‌ساخت. نتایج نشان داد که مطالعه شوندگان کارهایی که هنوز تمام نکرده بودند را دو برابر بیشتر از کارهایی که تمام کرده بودند به یاد می‌آوردند.

مطالعات بعدی روانشناسان نشان داد که «اثر زیگارنیک» درخواستی است از جانب بخش ناخودآگاه ذهن برای برنامه‌ریزی توسط بخش خودآگاه ذهن. روشی که ذهن بتواند بر روی تکمیل کارها تمرکز کند و با آشفتگی مقابل کند.

استفاده از اثر زیگارنیک در بهبود حافظه

اثر زیگارنیک در زندگی روزمره تاثیر زیادی دارد و می‌توان از این پدیده روانی برای بهبود حافظه و بهره‌وری استفاده کرد. معمولا تصور می‌کنیم که تکمیل یک کار بهترین راه برای رسیدن به هدف است. اثر زیگارنیک در عوض پیشنهاد می‌کند که قطع کارها یک استراتژی موثر برای بهبود توانایی در به یادآوری اطلاعات است. مثلا در مواقع امتحان، نباید مطالعه را به شب قبل آزمون واگذار کرد. دنبال کردن مطالعه در شب‌های قبل به صورت بخش- بخش، به احتمال زیاد در یادآوری بهتر مطالب مفید خواهد بود.

Zeigarnik Effect

?What is Zeigarnik effect

Zeigarnik Effect definition: Named after Soviet psychologist Bluma Zeigarnik, in psychology the Zeigarnik effect occurs when an activity that has been interrupted may be more readily recalled. It postulates that people remember unfinished or interrupted tasks better than completed tasks. In Gestalt psychology, the Zeigarnik effect has been used to demonstrate the general presence of Gestalt phenomena: not just appearing as perceptual effects, but also present in cognition.