برنامه‌ریزی استراتژیک روابط عمومی

دوره آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک روابط عمومی نکاتی برای هدفمندی فعالیت‌ها و اثربخشی بهتر آنها در حوزه روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی ارائه می‌کند.

سمیه جلیلی · ۱۳۹۹-۰۸-۲۴

محتوای دوره

گسترش همه
فاز اول تحقیق
آزمون میان‌ دوره - فاز تحقیق
فاز دوم: استراتژی
فاز سوم: تاکتیک‌ها
۱ از ۲

درباره مربی

سمیه جلیلی

۲ دوره‌ها

+۳۲ ثبت نام شده
ثبت نام نشده

دوره شامل

  • ۲۲ درس
  • ۴ موضوع
  • ۲ آزمون ها

گفت‌وگو