دوره ارتباطات سازمانی

در این دوره آموزشی «ارتباطات سازمانی» با نقش ارتباطات در بهبود رفتار سازمانی ، چرخه مدیریت ارتباطات و کانال های ارتباطی موثر آشنا می‌شوید.

دوره
مواد

مروری بر مطالب اصلی درحوزه مدیریت ارتباطات سازمانی : 

در ابتدا با شرحی مفصل ولی مختصر در این حوزه، به “چرایی رویکرد ارتباط” می پردازیم !

برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپیوندد باید برنامه ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می‌یابد باید با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط برقرار شود.ارتباطات عبارت است از فرایند ارسال اطلاعات از طریق یک شخص به شخص دیگر و درک آن توسط شخص گیرنده، یعنی انتقال و سهیم شدن در اندیشه ها و عقاید و واقعیتها به گونه ای که گیرنده، آنها را دریافت و درک کند. ارتباط موثر عامل دستیابی افراد به اهداف سازمانی، بالا رفتن تراز بهره‏وری و رضایتمندی کارکنان و ذینفع‏های راهبردی است. وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر مدیری معمولاً بیشتر وقت خودش را صرف برقرار کردن ارتباطات می کند . 

نگرش نوین بر مدیریت ارتباطات سازمانی هدفی را دنبال می کند که یکی از اصول اصلی تعالی در رفتار سازمانی و حوزه مدیریت را شامل می شود. چرا که از طریق انتقال داده ها و اطلاعات لازم در کل سطوح کارکنان و حتی بالاتر از آن در سطح کل ذینفعان و اکوسیستم سازمانی منجر شده که چرخه مدیریت سازمان در راستای یک فرآیند موثر بهتر ایفای نقش نماید . 

این برنامه آموزشی ما را با نقش ارتباطات در حوزه بهبود رفتار سازمانی ، چرخه مدیریت ارتباطات و کانال های ارتباطی برای بهبود موثر در یک راستا آشنا کرده و مواردی را تشریح می کند . یکی از مهمترین ابعاد موثر در چرخه مدیریت ارتباطات سازمانی ، شناسایی نیازهای ارتباطی کارکنان در سطوح مختلف با مدیران بالادست، همتراز و افرادی که در زیر دست با آنها کار می‌کنند ،بوده ولی نکته مهم‌تری که در ارتباطات سازمانی بسیار موثراست ارتباط با ذی‌نفعان بیرون از سازمان هم است که این خود مستلزم شناسایی نیازها و ایجاد کانال های ارتباطی موثر در این حوزه می باشد .

هدف ما در این مجموعه آموزشی شناسایی این نقش‌‌‌ها و تأثیرات آن در بهبود چرخه ارتباطی سازمان‌‌ها است که چطور برقراری ارتباط ، می تواند نقش موثری در کنترل افراد و رفتار آنان به صورت رسمی و غیررسمی  داشته باشد. این تاثیر بر روی انگیزش آنها در راستای بروز رفتارهای مطلوب و احساسات آنها نیزدخالت داشته و حتی مهمترین بخش که بحث اطلاعات و داده های مورد نظر برای تصمیم گیری های موثر در سازمان است هم در این فرآیند مورد بررسی قرار می گیرد .یکی از مهمترین بخش های این بسته آموزشی جایگاه ارتباطات و روش های ارتباط اثربخش در سازمان بوده که ما با استفاده از معیارهای مدل تعالی سازمانی و ابعاد آن در راستای بهبود اثربخشی ارتباطات توضیحاتی را ارائه کرده ایم .این توضیحات تمرکز دارد بر نیازهای ارتباطی کارکنان در راستای اهداف و استراتژی سازمان ، جهت گیری مناسب و روشنی که باید از طریق کانال‌های ارتباطی به کارکنان ارائه شود . همچنین شیوه های اشتراک گذاری اطلاعات ،دانش و تجارب موثر در سراسر سازمان و فرهنگ مناسب ارتباطی و همکاری اثربخش در کل زنجیره ارزش سازمان که از مهمترین نقشهای این رویکرد می باشد . 

در نهایت ما با تعریف یک چرخه مدیریتی ، برای بهبود ارتباطات داخل سازمان ، مسیر ارتباطی و اجزای ارتباطی را تشریح و انواع ارتباطات را در سازمان تعریف نمودیم . لذا این ارتباطات را در یک جامعه بزرگ‌‌تر نیز در راستای ارتباط با ذ‌‌‌ی‌نفعان  تبیین نموده و در خصوص شناسایی و اولویت بندی نیازهای ارتباطی آنها مواردی را بیان کردیم  . در نهایت الگوی عملیاتی را که می تواند در راستای جاری سازی روابط موثر با توجه به ارزشهای مطلوب در هر سازمان تعریف شود را نیز معرفی نمودیم . 

با تشکر ، حمید رضا خدمتگزار

اسلایدهای درس مدیریت اتباطات سازمانی با رویکردی نوین:

ارتباطات

 

محتوای دوره

گسترش همه

درباره مربی

+۲۳ ثبت نام شده
ثبت نام نشده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره شامل

  • ۱۸ درس
  • ۱۵ آزمون ها

گفت‌وگو

    1. با درود و تشکر از توجه شما . معمولا در دوره های کوتاه مدت در این سطح ، بیشتر الگو ها و مدلهایی معرفی میشوند تا فراگیر بتواند از آن برای یادگیریهای مرحله بعد استفاده کند (این دوره در حالت حضور حداقل ۸ ساعت زمان نیاز دارد). البته چند مقاله نیز از طریق همین سایت برای شما فراگیران محترم ارایه خواهد شد.