مراحل انجام تست MBTI

  • ابتدا روی شرکت در دوره کلیک کنید
  • روی آزمون تست شخصیت MBTI کلیک کنید
  • روی شروع آزمون کلیک کنید
  • تست‌ها را پاسخ دهید
  • پس از اتمام روی تفسیر کلیک کنید تا تفسیر شخصیت خود را ملاحظه کنید.
معرفی تست MBTI – محمد جواد آبگون

محتوای دوره

گسترش همه

درباره مربی

+۳۴۰۵ ثبت نام شده
بازکردن ثبت‌نام

دوره شامل

  • ۱ درس
  • ۱ آزمون

گفت‌وگو