مدیریت سبز

علیرضا رحمتی · ۱۳۹۹-۱۲-۰۲

امروزه توجه به مسئولیت اجتماعی و محیط زیست از دغدغه های اصلی مدیران به شمار می آید. به همین دلیل شاهد پروتکل‌ها و دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و بین المللی در این حوزه هستیم. مدیریت سبز بکارگیری موثر و کارامد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی می باشد.

اجرای مدیریت سبز در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ضمن تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، بعنوان یکی از پارامترهای مهم انتخاب صنعت و خدمات سبز قلمداد می شود که همه ساله پس از ممیزی های لازم توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد تشویق قرار می گیرند.
پیاده سازی نظام مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی
به استناد بند ز ذیل ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، تمامی دستگاه های فوق الاشاره مکلف به پیاده سازی نظام مدیریت سبز و ممیزی عملکرد مطابق آیین نامه و دستورالعمل و راهنماهای مربوطه می باشند.
به همین منظور دوره آموزشی مدیریت سبز توسط کارزیلا ارایه می گردد

درباره مربی

ثبت نام شده
ثبت نام نشده
۱۰۰،۰۰۰ تومان

دوره شامل

  • ۱۱ درس

گفت‌وگو