نیاز مدیریت عملکرد کارکنان در رشد سازمان

نیاز مدیریت عملکرد کارکنان در رشد سازمان

سیستم مدیریت عملکرد چیست؟

سیستم مدیریت عملکرد یک رویکرد سیستماتیک برای سنجش عملکرد کارکنان است. این فرآیندی است که از طریق آن سازمان مأموریت، اهداف و مقاصد خود را با منابع موجود (مانند نیروی انسانی، مواد و غیره)، سیستم‌ها و اولویت‌ها تنظیم می‌کند.

چارچوب مدیریت اجرا، رویه‌ای ثابت برای توصیف و انتقال بخش‌ها و وظایف فعالیت، خواسته‌های اجرایی، اهداف و تعیین نیازهای آنها بین رئیس (مدیر) و زیردستان (کارمندان) است. این شامل اهداف مشترک انجمن، دفتر و نماینده است که با چارچوب‌ها و دارایی‌ها ردیف شده‌اند. کانالی است برای شفاف سازی اهداف و همچنین بهبود فرآیندهای کسب و کار از طریق روش‌ها و مکانیسم‌های مختلف.

سیستم مدیریت عملکرد یک رویکرد سیستماتیک برای سنجش عملکرد کارکنان است. این فرآیندی است که از طریق آن سازمان مأموریت، اهداف و مقاصد خود را با منابع موجود (مانند نیروی انسانی، مواد و غیره)، سیستم‌ها و اولویت‌ها تنظیم می‌کند.

شکاف‌های شایستگی، مهارت‌ها و دانش نیز از طریق این فرآیند شناسایی می‌شوند که می‌توان با ارائه  آموزش، مربیگری و راهنمایی به کارمندان یا تیم‌ها در سطوح مختلف بهبود بخشید. نتایج را از طریق یک کانال و فرآیند مناسب بهینه می‌کند که تضادها و نارضایتی‌ها را بین تیم‌ها یا کارمندان کاهش می‌دهد. زیرا هر فردی در مورد انتظارات از نقش خود روشن است و تلاش خود را برای برآورده کردن استانداردهای عملکرد به کار می‌گیرد.

مدیریت عملکرد کانالی است برای شفاف سازی اهداف و همچنین بهبود فرآیندهای کسب و کار از طریق روش‌ها و مکانیسم‌های مختلف.

این فرآیند می‌تواند برای یک بخش واحد یا برای کل سازمان اعمال شود. هدف آن نظارت و سنجش مستمر استانداردهای عملکرد در برابر اهداف و مقاصد مورد نظر است.

هدف مدیریت عملکرد نظارت و سنجش مستمر استانداردهای عملکرد در برابر اهداف و مقاصد مورد نظر است.

1 20

یک سیستم مدیریت عملکرد به خوبی طراحی شده در هر سازمانی که مایل به رشد است بسیار مورد نیاز است. در مرحله جهانی شدن، اقدامات استراتژیک منابع انسانی برای هر سازمان بسیار مورد نیاز است. مدیریت عملکرد به عبور از رقابت درون شرکت‌ها کمک می‌کند. برای همسویی انواع مختلف عملکردهای اصلی سازمانی که به دستیابی به اهداف سازمانی کمک می‌کند، مدیریت عملکرد واقعا ضروری است. مدیریت عملکرد شامل برنامه ریزی، اجرا، بازنگری، ارزیابی فرآیندهای مختلف است که به ردیابی عملکرد کارکنان کمک می‌کند که به رشد فرد و سازمان کمک بیشتری می‌کند. مدیریت عملکرد همچنین به توزیع مسئولیت‌های شغلی کمک می‌کند.

یک سیستم مدیریت عملکرد به خوبی طراحی شده در هر سازمانی که مایل به رشد است بسیار مورد نیاز است.

داشتن عملکرد ثابت واقعاً دشوار است و در دنیای رقابتی سخت امروز چالش بزرگی است، در این صورت، کاملاً به تعهد، شایستگی و نگرش عملکرد کارکنان بستگی دارد. زمانی که موضوع پاداش دادن به کارمند برای بهترین عملکردش باشد، یک سیاست پاداش مناسب بسیار ضروری است که باز هم انگیزه بزرگی را به همراه دارد. سیستم قوی سیستم عملکرد واقعاً یک نیاز بزرگ است و زمانی که سیستم افزایشی قدیمی شروع به شکست کرد، واقعاً مقدم شده است. روش قبلی ارزیابی عملکرد از طریق افزایش، فاقد اهدافی بود که بر اساس آن ارزیابی باید انجام شود، به همین دلیل خاص، کارکنان غیرمولد می‌شدند، که عملکرد سازمانی را مختل می‌کرد. فقدان مکانیسم بازخورد شفاف و مشارکت کارکنان باعث تضعیف روحیه کارکنان شد. سیستم مدیریت عملکرد فعلی رویکردی آینده نگر دارد که به داشتن رویکرد سیستماتیک به رشد سازمان کمک می‌کند. شفافیت، اعلام شفاف اهداف و پارامترهای اندازه گیری و مشارکت کارکنان در مدیریت عملکرد، این فرآیند را واضح‌تر کرد.

سیستم مدیریت عملکرد رویکردی آینده نگر دارد که به داشتن رویکرد سیستماتیک به رشد سازمان کمک می‌کند.

2 18

مدیریت عملکرد داشتن یک رویکرد جامع است که به عملکرد کلی شرکت توجه می کند. به عنوان یک ابزار استراتژیک، مدیریت عملکرد نیاز به توسعه فرهنگ سازمان دارد. مدیریت عملکرد همچنین به تعیین اهداف هوشمندانه برای کارکنان کمک می‌کند که شرکت را به ارتفاعات عالی می‌رساند. برای توسعه یک سیستم مدیریت عملکرد مناسب، شرکت باید سیستم اطلاعاتی و روش آموزشی مناسبی را برای کارمندان تنظیم کند.

مدیریت عملکرد امروزی به یک موفقیت بزرگ در اکثر شرکت‌ها تبدیل شده است و اکنون با فرآیندهای مدیریتی مختلف مانند مدیریت شغلی، مدیریت استعداد، سیاست‌های رشد و توسعه و بسیاری موارد دیگر ادغام شده است.

مدیریت عملکرد امروزی به یک موفقیت بزرگ در اکثر شرکت‌ها تبدیل شده است و اکنون با فرآیندهای مدیریتی مختلف مانند مدیریت شغلی، مدیریت استعداد، سیاست‌های رشد و توسعه و بسیاری موارد دیگر ادغام شده است.

3 19

به طور خلاصه چگونه مدیریت عملکرد به رشد سازمان کمک می‌کند:

افزایش سطح انرژی کارکنان

کارکنان را برای عملکرد بهتر و حفظ ثبات انگیزه می‌دهد.

بر این اساس در اتلاف وقت و انرژی صرفه جویی می‌‌کند.

به سازمان کمک می‌کند تا با این دنیای رقابتی سازگار شود.

کمک می‌کند تا بهترین و مولد کارمند برای سازمان به دست آید.

فرآیند خودآموزی را ترویج می‌کند.

مهارت‌ها و کارایی کارکنان را ارتقا می‌دهد.

گفت‌وگو