کارشناس پلیمر یا شیمی

وب سایت پایا پلیمر دانا

از کران تا بی کران

از کارشناسان پلیمر، شیمی یا پتروشیمی که در زمینه پلیمرها دانش خوبی دارند برای سمت های سازمانی مختلف در واحدهای سازمانی برای همکاری در شرکت دانش بنیان و صنعتی دعوت می گردد.

کارخانه در شهرک صنعتی ایوانکی قرار دارد و سرویس ایاب و ذهاب از تهران ترمینال جنوب و گرمسار به مقصد گرمسار برقرار است.

محیطی پویا و سالم شما را به آموختن و آموزاندن دعوت می کند.

استخدام با امریه دانش بنیان

چنانچه امریه مربوط به شرکت های دانش بنیان را داشته باشید می توانید خدمت نظام وظیفه خود را نیز در این شرکت به بهترین نحو سپری نمایید.

Tagged as: استخدام با امریه, استخدام دانش بنیان, استخدام کارشناس, استخدام مهندس, استخدام مهندس پلیمر, استخدام مهندس شیمی, مهندس شیمی

قبل از ارسال درخواست برای این موقعیت شما باید رزومه آنلاین خود را ایجاد کنید. برای ادامه روی دکمه زیر کلیک کنید.

استخدام پایا پلیمر

قبل از ارسال درخواست برای این موقعیت شما باید رزومه آنلاین خود را ایجاد کنید. برای ادامه روی دکمه زیر کلیک کنید.

تماس با ما

پایا پلیمر دانا

از کران تا بی کران

مشاغل مرتبط