دوره ارتباطات سازمانی حمید رضا خدمتگزار

دوره ارتباطات سازمانی منتشر شد

خوشحالیم که این خبر خوب را با شما به اشتراک بگذاریم که دوره ارتباطات سازمانی با رویکرد نگرش نوین در ارتباطات سازمانی با تدریس حمیدرضا خدمتگزار، دکترای مدیریت منابع انسانی با گرایش تکنولوژی در نوآوری در سایت کارزیلا منتشر شد.

حمیدرضا خدمتگزار از اساتید مطرح مدیریت منابع انسانی ایران است که تجارب ارزنده‌ای در حوزه تعالی سازمانی داشته است.

خدمتگزار در توضیح این دوره ارتباطات سازمانی نوشته است:

یکی از مهمترین بخش های این بسته آموزشی جایگاه ارتباطات و روش های ارتباط اثربخش در سازمان بوده که ما با استفاده از معیارهای مدل تعالی سازمانی و ابعاد آن در راستای بهبود اثربخشی ارتباطات توضیحاتی را ارائه کرده ایم .این توضیحات تمرکز دارد بر نیازهای ارتباطی کارکنان در راستای اهداف و استراتژی سازمان ، جهت گیری مناسب و روشنی که باید از طریق کانال‌های ارتباطی به کارکنان ارائه شود .

کارزیلا پلتفرم توسعه منابع انسانی است که بر فرایندهای مختلف منابع انسانی نظیر: جذب و استخدام و ارزیابی و توسعه تمرکز دارد و از این رو در بخش آموزش الکترونیکی سایت کارزیلا دوره‌های ارزشمندی با شیوه‌ای نوین در تالیف و ارایه با محتوای جذاب آموزشی منتشر می‌شود.

مقالات مرتبط

گفت‌وگو