دوره آبگون رفاهی کارکنان

دوره آموزش «رفاه کارکنان» منتشر شد

دوره آموزش رفاه کارکنان با تدریس محمد جواد آبگون در سایت کارزیلا منتشر شد.

معرفی دوره رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

دوره رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار، بر اساس نیازسنجی صورت گرفته برای مدیران و

کارشناسان اداری و منابع انسانی بخش‌های دولتی و خصوصی طراحی شده‌است.

این دوره شامل سرفصل‌های زیر است:

اهمیت و ارزش منابع انسانی

مزایا و خدمات پرسنلی و برنامه‌های رفاهی

انکیزش و امور رفاهی

قانون خدمات کشوری و شرایط فیزیکی محیط کار

ایمنی و بهداشت در محیط کار

اصول کلی ایمنی و بهداشت در محل کار

شیوه بیان و مثال‌های کاربردی، این دوره را از سایر دوره‌ها متمایز کرده است.

این دوره همچنین شامل یک آزمون در پایان دوره و اعطای گواهینامه پایان دوره توسط کارزیلا است.

مقالات مرتبط

گفت‌وگو